topagro2    
 
 


x
Zasięg

r e k l a m a

r e k l a m a

Regulamin serwisu

Regulamin zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych w serwisie internetowym TopAgro.eu

1. Korzystanie z serwisu  ogłoszeń  oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przyjęcie i emisja ogłoszeń drobnych jest bezpłatna.
3. Warunkiem ukazania się bezpłatnego ogłoszenia jest podanie przynajmniej jednej formy  kontaktu z oferentem.
4. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie  zamieszczający ogłoszenie użytkownik. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
     * roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
     * zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
     * oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
     * zgodność usług i towarów z opisem,
     * prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.
5. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
6. Nie będą zamieszczane następujące rodzaje ogłoszeń:
    * łamiące prawa autorskie i patentowe (np. gry i programy komputerowe bez licencji)
    * dotyczące pracy chałupniczej lub opartej na systemach piramid, pracy za granicą, a także pracy polegającej na zarabianiu przez internet np. poprzez odbieranie maili, klikanie w bannery itp.;
    * dotyczące sprzedaży leków lub broni;
    * obrażające osoby trzecie;
    * propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną oraz zawierające treści pornograficzne.
7. Serwis nie pośredniczy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Przedstawia jedynie oferty stron. Odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z wykorzystania zamieszczonych ogłoszeń ponosi użytkownik serwisu.
8. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
9. To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej.
10. Wszystkie bezpłatne ogłoszenia  są czytane przez moderatora, który ma prawo do ich modyfikacji pod względem  formy i treści, tak by były zgodne z przyjętym przez nas schematem.Może on je również usunąć w przypadku gdy uzna, że łamią one prawo lub są niezgodne z interesem serwisu TopAgro.eu.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i  emisji ogłoszeń bezpłatnych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe z tego powodu ewentualne straty zgłaszających ogłoszenia.
12. Serwis TopAgro.eu zastrzega sobie prawo do:
    * usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
    * nie umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności
    * nie umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny.
    * usuwania ogłoszeń reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe
13.  Użytkownik korzystający z "TopAgro.eu" zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie i swoich danych przez serwis. Stosujemy się ściśle do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym   serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłania emaili. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
14. TopAgro.eu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.

Copyright 2014-2015 TopAgro.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logowanie or Rejestracja

LOG IN

Rejestracja

User Registration